fbpx

Wisdom Travel Co.,Ltd. | บริษัท วิสดอม ทราเวล จำกัด

LINE ID : @wisdomtravel | E-Mail : WisdomTravelthailand@gmail.com | Tel : 061-5566979

Menu

about
us

wisdomtravelth.com

DEPARTMENT OF TOURISM
TOURISM BUSINESS LICENSE

วิสดอม ทราเวล ไทยแลนด์  

WISDOM TRAVEL THAILAND

ใบอนุญาต ประกอบธุรกิจนำเที่ยว เลขที่ 11/12052

ให้บริการด้านการท่องเที่ยว ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั่วโลก รวมถึงบริการอื่น ๆ เช่น รับจองตั๋วเครื่องบิน รับจองโรงแรม รถโค้ช จัดกรุ๊ปเหมา Private Group ดูงาน สัมมนา และอื่น ๆ มุ่งมั่นที่จะให้บริการด้วยความซื่อสัตย์ และตอบสนองความต้องการของลูกค้า ทั้งในแง่ของไลฟ์สไตล์การเดินทางและ ราคาตามที่ลูกค้าต้องการ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ จำหน่ายตั๋วเครื่องบินทุกสายการบิน พนักงานของเรามีประสบการณ์จริงจากการท่องเที่ยวและมีความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนท่องเที่ยวและสายการบินหลากหลายสายการบิน

นางสาว รสริน ฉินศิริกุล
Miss ROSARIN CHINSIRIKUN

ประธานกรรมการบริษัท

Chief Executive Officer C.E.O.

บริการหลักของเรา

 • บริการจำหน่ายแพคเก็จทัวร์ทั้งในและต่างประเทศ ในราคาพิเศษสุด
 • รับจัดนำเที่ยวแบบหมู่คณะทั้งในประเทศและต่างประเทศทั่วโลก
 • บริการรับจัดประชุม ทัศนศึกษา สัมมนา ดูงาน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
 • บริการจองตั๋วเครื่องบินทั่วโลก สำหรับทุกสายการบินในราคาพิเศษ
 • บริการรับยื่นวีซ่า
 • บริการรับจองที่พัก โรงแรมต่างๆ
 • บริการจองรถตู้ , รถบัสปรับอากาศ , รถไฟ , เรือสำราญ

Package Tour

บริษัทของเราจำหน่ายแพกเกจทัวร์ทั่วโลกในราคาที่ดีที่สุด ทัวร์ราคาประหยัด Super Save หรือ ทัวร์หรูหราระดับ 5 ดาว Super Luxury ทั่วโลก มีโปรแกรมการเดินทางให้ท่านลูกค้าเลือกหลากหลาย หรือการท่องเที่ยวด้วยตัวเอง

Incentive/Private Group

จัดกรุ๊ปทัวร์ในรูปแบบ และงบประมาณ ตามที่ลูกค้าต้องการ ไม่ว่าจะเป็นกรุ๊ปไซส์เล็ก (1-10 ท่าน) เช่น ครอบครัว, กลุ่มเพื่อน หรือ กรุ๊ปไซส์ใหญ่ (35-1,000 ท่าน) สำหรับบริษัทใหญ่ ๆ ชั้นนำของประเทศ หรือ พาไปดูงาน จัดสัมมนา เราสามารถสร้างสรรค์ให้ลูกค้า ได้ทุกรูปแบบความต้องการและเป็นไปตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด

Full Service

สำหรับโปรแกรมทัวร์ที่เราจัด นอกจากสถานที่ท่องเที่ยวแล้ว เรายังให้ความสำคัญ กับไกด์หัวหน้าทัวร์ (Tour Leader) ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของการท่องเที่ยวแบบทัวร์ เราจึงพยายามคัด เลือกบุคลากรที่มีคุณภาพและมีประสบการณ์สูงเท่านั้น นอกจากนี้ เรายังมีบริการเสริมให้ลูกค้าเลือก เพิ่มเพื่อความสมบูรณ์ของการให้บริการ เช่น

 • Lounge Service at Airport – เราสามาถจัดจองห้องรับรองที่สนามบินให้ท่านและคณะของท่าน ได้ เพื่อเพิ่มความหรูหราสะดวกสบายแบบในการท่องเที่ยวของท่าน
 • Suit Case – เราสามารถจัดหากระเป๋าเดินทางเพื่อเป็นตัวเลือกเพิ่มเติมให้กับคณะทัวร์ของท่านได้
 • Passport Cover – เราสามารถจัดหาปกพาสปอร์ต และสามารถแสตมป์ชื่อบริษัทของลูกค้าลงบน หน้าปกพาสสปอร์ตได้
 • VDO Presentation – เราสามารถจัดทำ VDO บันทึกภาพความประทับใจให้ท่านหลังจบทริป เพื่อเก็บไว้เป็นที่ระลึก

Reservation Assistance

บริการรับจองโรงแรมและที่พักทั่วโลก รวมทั้งการจัดหาตั๋วต่าง ๆ เช่น Japan Rail Pass , Paris Pass, Europass , ตั๋ว Disneyland / Universal studio

Air Ticket

บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ทุกสายการบินในราคาประหยัดและ ดีที่สุดสำหรับลูกค้าของเรา ซึ่งสามารถจัดให้ได้ตามความต้องการของคุณ

ประกันการเดินทาง

เรามีบริการประกันภัยการเดินทาง ให้ลูกค้าได้เลือกซื้อประกันภัยการเดินทางในราคา ที่เหมาะสม และมีของแถม